نشست هماهنگی سند ملی امنیت غذا و تغذیه برگزار شد به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  نشست هماهنگی سند ملی امنیت غذا و تغذیه برگزار شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، به دنبال تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در هفدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، یکصد و بیست […]

نشست هماهنگی سند ملی امنیت غذا و تغذیه برگزار شد

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  نشست هماهنگی سند ملی امنیت غذا و تغذیه برگزار شد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، به دنبال تصویب سند ملی امنیت غذا و تغذیه ۱۴۱۱-۱۴۰۲ در هفدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، یکصد و بیست و هشتمین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه، با موضوع همسوسازی ذی نقش‌ها در راستای استقرار این سند برگزار شد.
محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در نشست بررسی و استقرار سند ملی امنیت غذا و تغذیه، تصویب سند در هفدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را نقطه عطفی در امنیت غذا و تغذیه کشور دانست و افزود: در فرصتی یک ماهه‌، گزارش اقدامات انجام شده برای استقرار سند باید به ریاست جمهوری تقدیم شود.
زهرا عبدالهی مدیر گروه هماهنگی سیاست‌های امنیت غذا و تغذیه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز ضمن تشکر از همکاری تمام دستگاه‌ها و ذی نقش‌ها در مراحل تنظیم تا تصویب سند، بر لزوم تداوم این همکاری‌ها در اجرای مفاد سند تاکید کرد.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در هفدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص چند ساحتی بودن موضوع امنیت غذا و تغذیه، به بیان نقش و وظایف مختلف هر دستگاه پرداخت.
در ادامه این نشست، هر یک از دستگاه‌های عضو شورای عالی، نقطه‌نظرات خود در خصوص روند اجرایی نمودن و چگونگی دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذا و تغذیه را ارائه کردند و مقرر شد تا موارد مرتبط با هر یک از کمیسیون‌های تخصصی ذیل سند به زودی مشخص شود.
نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و رئیس و اعضای دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد. امیدوارم براتون خبر   نشست هماهنگی سند ملی امنیت غذا و تغذیه برگزار شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-05-21 16:06:20