نخستین بذرپاشی برنج در میاندورود به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود گفت : نخستین بذرپاشی خزانه برنج رقم طارم هاشمی در یک هکتار از زمین‌های شالیزاری روستای ولوجا حوزه جهاد کشاورزی بخش گهرباران شهرستان میاندورود انجام شد. تاکنون ۳۳۰ هکتار زمین شالیزاری این شهرستان خزانه گیری برنج شده […]

نخستین بذرپاشی برنج در میاندورود

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود گفت :
نخستین بذرپاشی خزانه برنج رقم طارم هاشمی در یک هکتار از زمین‌های شالیزاری روستای ولوجا حوزه جهاد کشاورزی بخش گهرباران شهرستان میاندورود انجام شد.

تاکنون ۳۳۰ هکتار زمین شالیزاری این شهرستان خزانه گیری برنج شده است

تاکنون ۶ هزار هکتار از ۸ هزار و ۵۹۲ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان که چیزی بیش از ۷۰ درصد سطح زمین‌های شالیزاری شهرستان است شخم و شیار زمستانه انجام شد که سیراب کردن شالیزار با روان آب‌های ناشی از بارندگی اخیر زمستانی سبب شده است تا شخم و شیار زمستانی امسال زودتر شروع شود.