نبود صنایع تبدیلی در قطب تولید سیب آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر گفت: غفلت از ایجاد صنایع تبدیلی حلقه مفقوده بخش کشاورزی شهرستان اهر به عنوان قطب تولید سیب آذربایجان شرقی است.

نبود صنایع تبدیلی در قطب تولید سیب آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر گفت: غفلت از ایجاد صنایع
تبدیلی حلقه مفقوده بخش کشاورزی شهرستان اهر به عنوان قطب تولید سیب
آذربایجان شرقی است.