ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از اسرای هشت سال دفاع مقدس بوده که هفت سال از عمر خود را در اردوگاه موصل ۲ سپری کرده و طعم آزادی را دوبار چشیده است.

ناگفته‌های اسیری که طعم آزادی را دوبار چشید

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از اسرای هشت سال دفاع مقدس بوده
که هفت سال از عمر خود را در اردوگاه موصل ۲ سپری کرده و طعم آزادی را
دوبار چشیده است.