نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی/ نانواها ماسک نمی زنند به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی/ نانواها ماسک نمی زنند  به گزارش خبرگزاری هاریکا، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، (۲ تا ۱۲ شهریور) به بالغ بر ۳۱.۱۸ درصد […]

نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی/ نانواها ماسک نمی زنند

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی/ نانواها ماسک نمی زنند  به گزارش خبرگزاری هاریکا، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، (۲ تا ۱۲ شهریور) به بالغ بر ۳۱.۱۸ درصد رسیده است.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی در بازه زمانی ۲ تا ۹ شهریور ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰.۲۶ درصد بوده است.
در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان آذربایجان غربی با ۶۲.۲۶ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۲۵.۱۶ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۲۶ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰.۲۶ درصد بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۵ درصد بیشترین میزان رعایت و مراکز ورزشی با ۴۰.۷۰ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.
شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، در صدر جدول قرار گرفته، بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها بوده که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان گزارش شده است. امیدوارم براتون خبر   نانوایی ها در صدر شکایات بهداشتی/ نانواها ماسک نمی زنند براتون مفید بوده باشه

 
2022-09-04 13:16:42