میزان واکسیناسیون در آذربایجان شرقی باید به ۸۰ درصد برسد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه واکسیناسیون بهترین راه مواجهه و ایمنی در برابر کرونا است، گفت: میزان واکسیناسیون در آذربایجان شرقی باید به ۸۰ درصد برسد.

میزان واکسیناسیون در آذربایجان شرقی باید به ۸۰ درصد برسد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه
واکسیناسیون بهترین راه مواجهه و ایمنی در برابر کرونا است، گفت:
میزان واکسیناسیون در آذربایجان شرقی باید به ۸۰ درصد
برسد.