مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد به گزارش اخبار پارس آباد : مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد شهردار با اعلام این خبر گفت : به دنبال نارضایتی شهروندان از فرسوده شدن آمبولانس حمل متوفی، شهرداری بعد از ۱۵ […]

مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد

به گزارش اخبار پارس آباد : مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد شهردار با اعلام این خبر گفت : به دنبال نارضایتی شهروندان از فرسوده شدن آمبولانس حمل متوفی، شهرداری بعد از ۱۵ سال یک دستگاه آمبولانس مزدا کارا برای حمل متوفی خریداری کرد.

وی افزود: در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و شرایط کرونایی، خرید یک دستگاه آمبولانس جدید ضروری بود و آمبولانس خریداری شده کاملا مجهز بوده و قابلیت حمل دو متوفی را دارد.