مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات، کانال خبری‌ها و پایگاه‌های خبری آذربایجان شرقی از تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات استان خبر داد.

مهلت ارسال اثر به جشنواره مطبوعات آذربایجان‌شرقی تمدید شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر پنجمین جشنواره مطبوعات، کانال خبری‌ها و
پایگاه‌های خبری آذربایجان شرقی از تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره
مطبوعات استان خبر داد.