مهرواره «اوج» با محوریت مساجد برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- قائم مقام بنیاد هدایت گفت: هاریکاواره «اوج» با محوریت مساجد در راستای توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر احیای سنت حسنه مواسات و همدلی در ۱۶ هزار مسجد برگزار می‌شود.

مهرواره «اوج» با محوریت مساجد برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- قائم مقام بنیاد هدایت گفت: هاریکاواره «اوج» با
محوریت مساجد در راستای توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر
احیای سنت حسنه مواسات و همدلی در ۱۶ هزار مسجد برگزار
می‌شود.