منطقه گردشگری گیلارلو به شهرداری گرمی واگذار شد به گزارش اخبار شهر گرمی منطقه گردشگری گیلارلو به شهرداری گرمی واگذار شد  🔹 طی جلسه ای با حضور مهندس حسن زاده سرپرست شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر گرمی، بهشتی فرماندار شهرستان و مسئولین استانی و شهرستانی ، منطقه گردشگری گیلارلو شهر گرمی مغان رسما در اختیار […]

منطقه گردشگری گیلارلو به شهرداری گرمی واگذار شد

به گزارش اخبار شهر گرمی منطقه گردشگری گیلارلو به شهرداری گرمی واگذار شد 

منطقه گردشگری گیلارلو به شهرداری گرمی واگذار شد

🔹 طی جلسه ای با حضور مهندس حسن زاده سرپرست شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر گرمی، بهشتی فرماندار شهرستان و مسئولین استانی و شهرستانی ، منطقه گردشگری گیلارلو شهر گرمی مغان رسما در اختیار شهرداری جهت بهسازی و بهره برداری قرار گرفت.