مناظره‌ها در مرکز توجه مردم/آغاز سفرهای انتخاباتی و تکاپوی ستادها به گزارش کانال خبری تبریز , برگزاری مناظره‌های انتخاباتی این روزها حال و هوای تازه‌ای به فضای انتخاباتی در استان‌ها داده و این در حالیست که فعالیت‌های ستادی و سفرهای تبلیغاتی نیز افزایش یافته است.

مناظره‌ها در مرکز توجه مردم/آغاز سفرهای انتخاباتی و تکاپوی ستادها

به گزارش کانال خبری تبریز , برگزاری مناظره‌های انتخاباتی این روزها حال و هوای
تازه‌ای به فضای انتخاباتی در استان‌ها داده و این در حالیست که
فعالیت‌های ستادی و سفرهای تبلیغاتی نیز افزایش یافته
است.