مقابل تراکتور با تمام وجود می‌جنگیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی ماشین‌سازی تبریز گفت: مقابل تراکتور با تمام وجود می‌جنگیم و می‌خواهیم پیروز دربی تبریز باشیم.

مقابل تراکتور با تمام وجود می‌جنگیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی ماشین‌سازی تبریز گفت: مقابل تراکتور با
تمام وجود می‌جنگیم و می‌خواهیم پیروز دربی تبریز
باشیم.