معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی با معرفی ۱۵ دستگاه برتر و تقدیر از این دستگاه‌ها به کار خود پایان داد.

معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی
آذربایجان‌شرقی با معرفی ۱۵ دستگاه برتر و تقدیر از این دستگاه‌ها به
کار خود پایان داد.