مصوبات بنیاد شهید مرجع ساماندهی گلزار شهدا در تبریز است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه ساماندهی گلزار شهدا باید در راستای رفع دغدغه‌های رهبری باشد، گفت: مصوبات بنیاد شهید مرجع ساماندهی گلزار شهدا در تبریز است.

مصوبات بنیاد شهید مرجع ساماندهی گلزار شهدا در تبریز است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز با
تاکید بر اینکه ساماندهی گلزار شهدا باید در راستای رفع دغدغه‌های
رهبری باشد، گفت: مصوبات بنیاد شهید مرجع ساماندهی گلزار شهدا در
تبریز است.