مصدومیت پیمان بابایی مهاجم تراکتور جدی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مصدومیت پیمان بابایی مهاجم تراکتور جدی بوده و وی نمی‌تواند شش هفته برای تیمش به میدان برود.

مصدومیت پیمان بابایی مهاجم تراکتور جدی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مصدومیت پیمان بابایی مهاجم تراکتور جدی بوده و
وی نمی‌تواند شش هفته برای تیمش به میدان برود.