مشارکت مردم در انتخابات حماسه دیگری رقم می زند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا با اشاره به اهمیت انتخابات ۲۸ خرداد گفت: مردم با حضور خود در این انتخابات حماسه دیگری رقم می زنند.

مشارکت مردم در انتخابات حماسه دیگری رقم می زند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا با اشاره به
اهمیت انتخابات ۲۸ خرداد گفت: مردم با حضور خود در این انتخابات حماسه
دیگری رقم می زنند.