مشارکت در انتخابات خنثی کننده همه نقشه‌های دشمن است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات خنثی کننده همه نقشه‌های دشمن است، گفت: تخریب وحدت ملی رویکرد اساسی توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران است.

مشارکت در انتخابات خنثی کننده همه نقشه‌های دشمن است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان
اینکه مشارکت در انتخابات خنثی کننده همه نقشه‌های دشمن است، گفت:
تخریب وحدت ملی رویکرد اساسی توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران
است.