مشارکت ایران در بازسازی مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان مورد مشارکت و ساخت و ساز شرکت‌های ایرانی قرار می‌گیرد.

مشارکت ایران در بازسازی مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: مناطق تازه آزاد شده جمهوری
آذربایجان مورد مشارکت و ساخت و ساز شرکت‌های ایرانی قرار
می‌گیرد.