مسمومیت ۴۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای هاریکا سال جاری تا امروز، تعداد ۴۰ نفر به دلیل مسمومیت با مونوکسید کربن در استان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مسمومیت ۴۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای
هاریکا سال جاری تا امروز، تعداد ۴۰ نفر به دلیل مسمومیت با مونوکسید
کربن در استان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال
یافتند.