مسافران برای گذر از وضعیت کرونایی از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: مسافران برای گذر از وضعیت کرونایی و کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

مسافران برای گذر از وضعیت کرونایی از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده‌ای گفت: مسافران برای گذر از وضعیت کرونایی و کمک به
ناوگان حمل و نقل عمومی از سفرهای غیرضروری اجتناب
کنند.