مسابقات کشوری و اردوی تیم ملی فلوربال در تبریز برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی از میزبانی مسابقات کشوری و اردوی تیم ملی فلوربال در تبریز خبر داد.

مسابقات کشوری و اردوی تیم ملی فلوربال در تبریز برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیئت انجمن های ورزشی آذربایجان شرقی از
میزبانی مسابقات کشوری و اردوی تیم ملی فلوربال در تبریز خبر
داد.