مرکز واکسیناسیون کرونا در قم افتتاح شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،طی مراسمی با حضور فرماندار و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز واکسیناسیون کرونا در قم افتتاح شد. این مرکز به عنوان اولین مرکز متمرکز واکسن بوده که فعالیت می کند و قرار است طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی […]

مرکز واکسیناسیون کرونا در قم افتتاح شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار قم ،طی مراسمی با حضور فرماندار و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز واکسیناسیون کرونا در قم افتتاح شد.

این مرکز به عنوان اولین مرکز متمرکز واکسن بوده که فعالیت می کند و قرار است طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، گروه های هدف دریافت واکسن به این مرکز مراجعه و خدمات واکسیناسیون را دریافت کنند.

مرکز واکسیناسیون شماره یک قم، در میدان روح الله ساختمان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم، واقع شده است.