مرکز ثقل مهرواره ایجاد مشارکت مردمی بود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: هاریکاواره سبب افزایش مشارکت مردمی و حل ۵۰ هزار مسئله شد.

مرکز ثقل مهرواره ایجاد مشارکت مردمی بود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت:
هاریکاواره سبب افزایش مشارکت مردمی و حل ۵۰ هزار مسئله
شد.