مرندی: اجازه ندهید سیاستگذاری برای امنیت غذایی از سلامت جدا شود به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  مرندی: اجازه ندهید سیاستگذاری برای امنیت غذایی از سلامت جدا شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، در پی برگزاری مجمع عمومی این نهاد در تاریخ نهم آذر ۱۴۰۲ در مکاتبه‌ای […]

مرندی: اجازه ندهید سیاستگذاری برای امنیت غذایی از سلامت جدا شود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  مرندی: اجازه ندهید سیاستگذاری برای امنیت غذایی از سلامت جدا شود  به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، در پی برگزاری مجمع عمومی این نهاد در تاریخ نهم آذر ۱۴۰۲ در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور بر عدم انتزاع سلامت و امنیت غذایی از یکدیگر، تفکیک شورای عالی سلامت و امنیت غذایی یا هر تغییر و اصلاح در ماده قانونی مربوطه که سبب تضعیف نظارت حوزه سلامت بر تأمین و تولید مواد غذایی شود، تاکید کرد.
در این مکاتبه با رئیس جمهوری آمده است؛ چندی است که موضوع تشکیل ساختاری برای سیاستگذاری اجرایی در حوزه امنیت غذایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شیوه‌های مختلف از جمله تدوین سند دانش بنیان امنیت غذا و ایجاد ستاد امنیت غذایی در جهاد کشاورزی، الحاق ماده‌ای به برنامه هفتم توسعه برای تشکیل شورای عالی امنیت غذایی، لایحه تغییر دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی یا اصلاح ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پیگیری می‌شود که با پیگیری‌های انجام شده؛ خوشبختانه تا کنون ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به قوت خویش باقی بوده و کماکان پیگیر وظایف و مأموریت‌های قانونی در حیطه سلامت و امنیت غذایی می‌باشد. لیکن با توجه به استمرار این تلاش‌ها موضوع جداسازی سیاستگذاری امنیت غذایی از سلامت در مجمع علمی فرهنگستان علوم پزشکی طرح شد و این مجمع بر اساس دلایل متعددی از جمله ارتباط این مقوله با سیاست‌های کلی سلامت و ماهیت فراسازمانی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کنونی خواستار عدم انتزاع سلامت و امنیت غذایی از یکدیگر شد. امیدوارم براتون خبر   مرندی: اجازه ندهید سیاستگذاری برای امنیت غذایی از سلامت جدا شود براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 18:59:53