مردم امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها بپرهیزند به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی ،مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: مردم امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها بپرهیزند مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی گفت: به هم استانی‌ها توصیه می‌شود که امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها خودداری […]

مردم امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها بپرهیزند

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی ،مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: مردم امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها بپرهیزند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی گفت: به هم استانی‌ها توصیه می‌شود که امروز و فردا از اتراق در کنار رودخانه‌ها خودداری کرده و دامداران نیز از چرای دام در مسیل‌ها، دره‌ها و سیل‌گاه‌ها به شدت پرهیز داشته باشند