مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور مدیرکل بازرسی، ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در تبریز برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با حضور مدیرکل بازرسی، ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت بهداشت در تبریز برگزار شد.