مدیر جدید آکادمی فوتبال باشگاه تراکتور معرفی شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر جدید آکادمی فوتبال باشگاه تراکتور از سوی جمشید نظمی مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.

مدیر جدید آکادمی فوتبال باشگاه تراکتور معرفی شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر جدید آکادمی فوتبال باشگاه تراکتور از سوی
جمشید نظمی مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.