برنامه تلویزیونی یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ به گزارش کانال خبری ایران برنامه تلویزیونی یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ به شکل زیر میباشد. 📺 شبکه ‌آموزش: ⏪فنی و حرفه ای و کاردانش: 🕖 ساعت٨ تا ٨:٣٠مونتاژ – پایه ۱۱- رشته کامپیوتر – شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ پیتزا و پیراشکی – پایه ۱۱- رشته صنایع […]

برنامه تلویزیونی یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش کانال خبری ایران برنامه تلویزیونی یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ به شکل زیر میباشد.

📺 شبکه ‌آموزش:
⏪فنی و حرفه ای و کاردانش:
🕖 ساعت٨ تا ٨:٣٠مونتاژ – پایه ۱۱- رشته کامپیوتر – شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ پیتزا و پیراشکی – پایه ۱۱- رشته صنایع غذایی – شاخه فنی و حرفه ای

⏪ ۶ پایه ابتدایی:
🕖ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١۴:۰۸ تا۱۴:۲۸فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲بازی و ریاضی پایه سوم
🕖ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه ششم

⏪متوسطه اول:
🕖ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ زبان انگلیسی پایه هفتم
🕗ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰زبان انگلیسی پایه هشتم
🕗ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰زبان انگلیسی پایه نهم

⏪متوسطه دوم:
🕖 ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
🕖 ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
🕖ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ریاضی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
🕖ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ریاضی یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

📺شبکه قرآن:
🔹ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی
🔹ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی
🔹ساعت۱۱ درس آموزش قران پایه سوم دبستان
🔹ساعت۱۱:۲۰درس هدیه های آسمانی پایه دوم

📺شبکه امید:
⏪دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی
🕥ساعت ۱۰:۳۰درس: مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه: دوازدهم رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی
🕚ساعت ۱۱:۰۰درس: انسان و محیط زیست پایه: یازدهم رشته : مشترک ریاضی تجربی

⏪دروس فنی حرفه ای
🕛ساعت ۱۲:۰۰ درس: دانش فنی پایه پایه: دهم رشته: تربیت کودک
🕧ساعت ۱۲:۳۰درس: فیزیک پایه: دهم و یازدهم رشته: فنی و حرفه ای و کاردانش

⏪حل تمرین
⏰ساعت ۱۳:۰۰درس: ریاضی و آمار ۲ انسانی پایه: یازدهم درس: هندسه پایه: دوازدهم