مدت قرارداد ۵ بازیکن اصلی تراکتور به پایان رسیده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: مدت قرارداد ۵ بازیکن اصلی تراکتور به پایان رسیده است و برای تمدید قراردادها در حال مذاکره هستیم.

مدت قرارداد ۵ بازیکن اصلی تراکتور به پایان رسیده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: مدت قرارداد ۵
بازیکن اصلی تراکتور به پایان رسیده است و برای تمدید قراردادها در
حال مذاکره هستیم.