مدافع تراکتور به تیم مس رفسنجان پیوست به گزارش کانال خبری تبریز , مدافع فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور راهی تیم مس رفسنجان شد.

مدافع تراکتور به تیم مس رفسنجان پیوست

به گزارش کانال خبری تبریز , مدافع فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور راهی تیم مس رفسنجان
شد.