محور مقاومت همان امتداد هشت سال دفاع مقدس است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: محور مقاومت همان امتداد هشت سال دفاع مقدس است.

محور مقاومت همان امتداد هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: محور
مقاومت همان امتداد هشت سال دفاع مقدس است.