محل بازی تراکتور با ماشین‌سازی تغییر پیدا کرد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- زمان برگزاری بازی معوقه ماشین‌سازی با تراکتور تغییر یافت.

محل بازی تراکتور با ماشین‌سازی تغییر پیدا کرد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- زمان برگزاری بازی معوقه ماشین‌سازی با تراکتور
تغییر یافت.