محلول‌پاشی هوایی در جنگل‌های ارسباران با هدف مبارزه با آفت‌ها به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به نخستین عملیات محلول‌پاشی هوایی جنگل‌های ارسباران، گفت: این عملیات با هدف کنترل و مبارزه با آفت‌های درختان انجام می شود.

محلول‌پاشی هوایی در جنگل‌های ارسباران با هدف مبارزه با آفت‌ها

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی
با اشاره به نخستین عملیات محلول‌پاشی هوایی جنگل‌های ارسباران، گفت:
این عملیات با هدف کنترل و مبارزه با آفت‌های درختان انجام می
شود.