مجمع انتخاباتی هیأت کاراته آذربایجان شرقی برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مجمع انتخاباتی هیأت کاراته آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیأت کاراته آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مجمع انتخاباتی هیأت کاراته آذربایجان شرقی در
تبریز برگزار شد.