ماهی به عنوان یک غذای فراسودمند نقش مهمی در سلامت جامعه دارد به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  ماهی به عنوان یک غذای فراسودمند نقش مهمی در سلامت جامعه دارد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحسین حسینی، در پنجمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، گفت: آبزیان به عنوان یک غذای فراسودمند […]

ماهی به عنوان یک غذای فراسودمند نقش مهمی در سلامت جامعه دارد

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  ماهی به عنوان یک غذای فراسودمند نقش مهمی در سلامت جامعه دارد  به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحسین حسینی، در پنجمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، گفت: آبزیان به عنوان یک غذای فراسودمند طبیعی می‌تواند نقش آفرینی کند و یک نقطه عطفی باشد در دو محور این همایش یکی در حوزه دامپزشکی که بحث تولید است و یکی در حوزه پزشکی که به عنوان غذای سالم بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: دنیا در حوزه آبزی پروری رشد بسیار چشمگیری داشته است. ۲۱۴ میلیون تن تولید آبزیان و ۲۰۲۰ رکورد ۱۳۶ میلیون تنی آبزی پروری اتفاق افتاد و در حوزه خوراکی بیش از ۶۰۰ گونه ماهی پرورش داده می‌شود و در حوزه ماهی‌های زینتی بیش از ۲۷۰۰ گونه در دنیا پرورش داده می‌شود ولی در ایران حوزه خوراکی بیش از ۲۰ گونه و در حوزه ماهی‌های زینتی بیش از ۲۰۰ گونه پرورش داده می‌شود، پس فاصله بسیار زیادی با دنیا داریم.
حسینی اظهار کرد: در حوزه آبزی مصرف متوسط سرانه دنیا حدوداً ۲۰.۷ کیلوگرم و در ایران حدود ۱۳.۸ کیلوگرم است. این هم به لحاظ نقش آفرینی غذای سالم در سفره مردم، نشان می‌دهد که باید یک کار جدی و ملی کرد.
وی ادامه داد: در بحث امنیت غذایی همانطور که می‌دانید توجه به تنش‌های آبی که در کل دنیا به ویژه در کشور ما وجود دارد برای تولید یک کیلو گوشت گوساله ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر آب را باید در نظر گرفت. برای تولید یک کیلو گوشت مرغ ۸۸۰۰ لیتر و برای آبزیان ۴۰۰ الی ۹۰۰ لیتر بر خلاف پیشوند آب در کنار آبزیان.
رئیس سازمان شیلات ایران افزود: اگر به لحاظ گازهای گلخانه‌ای بخواهیم نگاه کنیم، آن چیزی که مطرح است این است که ما باید به سمت حوزه تولید آبزیان برویم. امیدوارم براتون خبر   ماهی به عنوان یک غذای فراسودمند نقش مهمی در سلامت جامعه دارد براتون مفید بوده باشه

 
2023-02-24 08:56:04