ماسک را تا زمانی که ۷۰ درصد جامعه واکسن نزده‌اند، برندارید به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: برداشتن ماسک تا وقتی که ۷۰ درصد جامعه واکسن نزنند، توصیه نمی‌شود. این توصیه بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی هم است که […]

ماسک را تا زمانی که ۷۰ درصد جامعه واکسن نزده‌اند، برندارید

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

برداشتن ماسک تا وقتی که ۷۰ درصد جامعه واکسن نزنند، توصیه نمی‌شود. این توصیه بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی هم است که باید سه اصل اولیه را رعایت کنیم. این سه اصل شامل ماسک زدن، فاصله فیزیکی و شست‌وشوی دست‌هاست که باید حتی با زدن واکسن نیز رعایت شود.

بر حسب گزارشاتی که به ما می‌رسد، درحال حاضر هیچ موردی نداشتیم که فردی واکسن زده باشد و بعد به کرونا مبتلا شده باشد.