قهر با صندوق رأی خیانت به آرمان‌های امام راحل و شهدا است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: هرگونه قهر با صندوق‌های رأی خیانت به آرمان‌های امام راحل (ره) و خیانت به آرمان‌های مقدس شهدا است.

قهر با صندوق رأی خیانت به آرمان‌های امام راحل و شهدا است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب گفت: هرگونه قهر با صندوق‌های رأی
خیانت به آرمان‌های امام راحل (ره) و خیانت به آرمان‌های مقدس شهدا
است.