قطار تبریز- جلفا از طریق نخجوان به ایروان و تفلیس متصل می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر راه و شهرسازی گفت: قطار تبریز- جلفا از طریق نخجوان به ایروان و تفلیس متصل و فعال می‌شود.

قطار تبریز- جلفا از طریق نخجوان به ایروان و تفلیس متصل می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر راه و شهرسازی گفت: قطار تبریز- جلفا از
طریق نخجوان به ایروان و تفلیس متصل و فعال می‌شود.