مردم حتی پای مرغ نمی‌توانند بخرند قالیباف: مردم حتی پای مرغ نمی‌توانند بخرند رئیس مجلس: 🔹مدیران تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد باید در میدان نیز حضور داشته باشند. 🔸برای حل مشکلات اقتصادی مردم نگاه سیاسی نداریم و هر کاری بتوانیم در این مسیر برای دولت صورت می‌دهیم. 🔹مشکل ما پول نیست، مشکل ما ناکارآمدیست؛ مردم حتی […]

مردم حتی پای مرغ نمی‌توانند بخرند

قالیباف: مردم حتی پای مرغ نمی‌توانند بخرند

رئیس مجلس:

🔹مدیران تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد باید در میدان نیز حضور داشته باشند.

🔸برای حل مشکلات اقتصادی مردم نگاه سیاسی نداریم و هر کاری بتوانیم در این مسیر برای دولت صورت می‌دهیم.

🔹مشکل ما پول نیست، مشکل ما ناکارآمدیست؛ مردم حتی پای مرغ هم نمی‌توانند بخرند.

  • منبع خبر : خبرگزاری هاریکا