فیروز کریمی سرمربی جدید تراکتور شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- هیأت مدیره باشگاه تراکتور فیروز کریمی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد.

فیروز کریمی سرمربی جدید تراکتور شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- هیأت مدیره باشگاه تراکتور فیروز کریمی را به
عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد.