فعلا با آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی موافقت نمی کنیم 🔹وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش تا زمانی که ایران به پایبندی به تعهداتش به توافق هسته ای بازنگردد، با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی موافقت نخواهد کرد.  

فعلا با آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی موافقت نمی کنیم

🔹وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش تا زمانی که ایران به پایبندی به تعهداتش به توافق هسته ای بازنگردد، با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی موافقت نخواهد کرد.

 

  • منبع خبر : ایسنا