فعال شدن دوربین‌های محور‌های شمالی به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،سرهنگ قدمی، رئیس پلیس راه مازندران گفت: با نارنجی شدن برخی استان‌ها و شهر‌های کشور از جمله تهران و البرز، دوربین‌های محور‌های شمالی برای اعمال قانون تردد‌های غیرمجاز فعال شد. فعلا جریمه فیزیکی و یا ایست بازرسی در استان اعمال نخواهد شد […]

فعال شدن دوربین‌های محور‌های شمالی

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،سرهنگ قدمی، رئیس پلیس راه مازندران گفت:

با نارنجی شدن برخی استان‌ها و شهر‌های کشور از جمله تهران و البرز، دوربین‌های محور‌های شمالی برای اعمال قانون تردد‌های غیرمجاز فعال شد.
فعلا جریمه فیزیکی و یا ایست بازرسی در استان اعمال نخواهد شد ولی دوربین‌ها در حال رصد تخلفات و اعمال قانون تردد‌های غیرمجاز هستند.