فضای نامناسب کسب و کار چالش اصلی تولید و سرمایه‌گذاری کشور به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اصلی‌ترین چالش تولید و مقدم بر آن سرمایه‌گذاری را در کل کشور فضای نامناسب کسب و کار می‌دانم.

فضای نامناسب کسب و کار چالش اصلی تولید و سرمایه‌گذاری کشور

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی
گفت: اصلی‌ترین چالش تولید و مقدم بر آن سرمایه‌گذاری را در کل کشور
فضای نامناسب کسب و کار می‌دانم.