فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی‌متولی است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه بناب گفت: در هیچ روزگاری مثل زمان فعلی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی متولی و مظلوم واقع نشده است.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی‌متولی است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه بناب گفت: در هیچ روزگاری مثل زمان فعلی
فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی متولی و مظلوم واقع نشده
است.