فرهنگ و هنر آذربایجان‌شرقی در دوران کرونا بیشترین ضرر را متحمل شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار تبریز گفت: در شرایط کرونایی یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و متضرر شده، حوزه فرهنگ و هنر است.

فرهنگ و هنر آذربایجان‌شرقی در دوران کرونا بیشترین ضرر را متحمل شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار تبریز گفت: در شرایط کرونایی یکی از
حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و متضرر شده، حوزه فرهنگ و
هنر است.