فرهاد فخیم سلاح مخفی تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی است؟ به گزارش کانال خبری تبریز , خبرنگار فوتسال ژاپن با اشاره به اظهارات اخیر سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، به احتمال دعوت دوباره از فرهاد فخیم بازیکن ۳۶ ساله به این تیم اشاره کرد.

فرهاد فخیم سلاح مخفی تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی است؟

به گزارش کانال خبری تبریز , خبرنگار فوتسال ژاپن با اشاره به اظهارات اخیر سرمربی
تیم ملی فوتسال ایران، به احتمال دعوت دوباره از فرهاد فخیم بازیکن ۳۶
ساله به این تیم اشاره کرد.