فرمانده کل سپاه پاسداران از مرکز واکسیناسیون تبریز بازدید کرد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از مرکز واکسیناسیون ساری زمی تبریز بازدید کرد و در جریان نحوه واکسیناسیون توسط بسیجیان قرار گرفت.

فرمانده کل سپاه پاسداران از مرکز واکسیناسیون تبریز بازدید کرد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از
مرکز واکسیناسیون ساری زمی تبریز بازدید کرد و در جریان نحوه
واکسیناسیون توسط بسیجیان قرار گرفت.