فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه خسروشاه گفت: فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند.

فرماندهان دفاع مقدس الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه خسروشاه گفت: فرماندهان دفاع مقدس
الگویی برای مردمی شدن مسئولان هستند.