فراز کمالوند بعداز ۱۰ سال به تراکتور بازگشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور از انتخاب فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد و کمالوند بعداز ۱۰ سال به تراکتور بازگشت.

فراز کمالوند بعداز ۱۰ سال به تراکتور بازگشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور از انتخاب فراز کمالوند
به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد و کمالوند بعداز ۱۰ سال به
تراکتور بازگشت.