عملیات کربلای ۵ معادله جنگ را بر هم ریخت/ آموزش غواصی در ۲ ماه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- صدام گفته بود اگر نیروهای ایرانی بتوانند تا یک قدمی شلمچه نزدیک‌ شوند کلید بصره را به آنها می‌بخشم و با یاری خداوند در عملیات کربلای ۵ موفق شدیم و این عملیات، معادله جنگ […]

عملیات کربلای ۵ معادله جنگ را بر هم ریخت/ آموزش غواصی در ۲ ماه

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- صدام گفته بود اگر نیروهای ایرانی بتوانند تا یک
قدمی شلمچه نزدیک‌ شوند کلید بصره را به آنها می‌بخشم و با یاری
خداوند در عملیات کربلای ۵ موفق شدیم و این عملیات، معادله جنگ را
برهم زد